Про ринок електроенергії

НКРЕКП надала відповіді на поширені питання щодо сонячної генерації у приватних домогосподарствах

1. Щодо нульового споживання приватним домогосподарством та обрахування обсягів згенеровної електричної енергії при нульовому споживанні

Згідно з пунктом 11.3.23 глави 11.3 розділу IX Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ) визначено, що у разі якщо обсяг електричної енергії, виробленої генеруючою установкою (генеруючими установками) приватного господарства, спожитої на власні потреби цього домогосподарства дорівнює нулю, плата за вироблену електричну енергію не нараховується. З набуттям чинності вказаної постанови постачальник універсальних послуг має здійснювати розрахунки із споживачем за згенеровану електричну енергію за договорами купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом з урахуванням наявності обсягів електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств, спожитої на власні потреби.

Предметом договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством є саме обсяг, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством. Таким чином, якщо у споживача відсутнє споживання електричної енергії (використання електричної енергії для забезпечення власних побутових потреб), а тому відсутня і різниця між обсягами виробленої та спожитої електричної енергії таким приватним домогосподарством. Отже, в такому разі, відсутній предмет договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством.

При цьому, у разі, якщо місячне споживання приватного домогосподарства дорівнює нулю, постачальник універсальних послуг має діяти наступним чином. Після отримання від адміністратора комерційного обліку (наразі оператора системи розподілу) даних, щодо місячних обсягів споживання за площадкою обліку рівних нулю, постачальник універсальних послуг повинен відображати в Акті купівлі-продажу обсяги виробленої та прийнятої постачальником електричної енергії, проте сума до сплати має бути зазначена рівна нулю і зроблена відповідна відмітка з посиланням на норми ПРРЕЕ. При цьому, обсяг отриманої згенерованої електричної енергії цим домогосподарством (за яким постачальником плата не буде нараховуватись) не має включатися до обсягу наданих оператором системи передачі послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

 

2. Як вираховувати обсяги при нульовому споживанні, питання щодо округлення

Відповідно до вимог пункту 8.1.2. Кодексу комерційного обліку, покази лічильників для кожної ТКО за період інтеграції мають зчитуватися АС ППКО зі всіма цифрами після коми. Покази лічильників в індивідуальних побутових та малих непобутових споживачів мають зчитуватися в цілих кВт·год.

До нульового споживання по приватному домогосподарству за місяць належать числа, які дорівнюють нулю. Все що більше нуля вважається наявним споживанням. При цьому, для розрахунків ОСР має брати цілі числа і округлювати відповідно до вимог ККО.

 

3. Щодо визначення ціни електричної енергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств, за якою буде декларувати обсяги ПУП, у разі нульового споживання

Відповідний обсяг отриманої згенерованої електроенергії має бути задекларований постачальником за справедливою ціною, яка становить середньозважену ціну ринку на добу наперед (відповідно до даних сайту Оператора ринку) з оплатою відповідних податків згідно Податкового кодексу України.

 

4. Щодо застосування змін у часі

Відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Це означає, що дія закону та іншого нормативно-правового акта поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набрання законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності та не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом.

Водночас, згідно з пунктом 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України (у справі за конституційними скаргами Байшева П.В., Бурлакової О.О., Даць І.В., Дєдковського В.В., Желізняка М.В., Кожухарової Л.А. щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 2, 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури" від 28 січня 2016 року № 955-VIII зі змінами від 12 липня 2019 року № 5-р(I)/2019) Конституційний Суд України вважає, що за змістом частини першої статті 58 Основного Закону України новий акт законодавства застосовується до тих правовідносин, які виникли після набрання ним чинності. Якщо правовідносини тривалі і виникли до ухвалення акта законодавства та продовжують існувати після його ухвалення, то нове нормативне регулювання застосовується з дня набрання ним чинності або з дня, встановленого цим нормативно-правовим актом, але не раніше дня його офіційного опублікування. Закон не має зворотної дії в часі, оскільки не поширюється на безстрокові трудові договори, укладені до його прийняття, а передбачає припинення цих договорів з моменту набрання ним чинності та можливість продовження трудових правовідносин на умовах контракту між професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) і державними та комунальними закладами культури. Таким чином, Закон спрямований на регулювання тих правовідносин, які виникнуть після набрання ним чинності, а трудові правовідносини, що виникли ранішеповинні бути приведені у відповідність із новим юридичним регулюванням.

З огляду на наведене та оскільки, зокрема, вимоги пункту 2 Постанови № 1272 стосуються регулювання відносин, що виникли до прийняття зазначеної постанови і тривають, тому вони є правомірними.

 

5. Щодо врегулювання договірних відносин після переходу права власності до іншого споживача у разі, якщо у попереднього споживача було декілька домогосподарств, загальна потужність генеруючих установок яких перевищувала 30 кВт

У разі зміни власника приватних домогосподарств, загальна сукупна потужність встановлених у яких генеруючих установок перевищує 30 кВт на одну особу, споживач має обрати одне або декілька приватних домогосподарств, у межах дозволеної потужності (30 кВт, або, якщо генеруюча установка введена в експлуатацію у період з 01.01.2019 по 31.12.2019, - 50 кВт), для реалізації свого права на продаж електричної енергії постачальнику універсальних послуг за «зеленим» тарифом, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством. Щодо генеруючих установок інших приватних домогосподарств, наразі НКРЕКП опрацьовується питання внесення змін до нормативних документів з метою надання можливості таким споживачам права продажу виробленої електричної енергії за вільними цінами на підставі договорів з постачальниками.

 

6. Чи має право ПУП відмовити споживачу в укладенні договору купівлі-продажу, якщо споживач є власником будинку і є користувачем земельної ділянки?

Згідно з визначенням, зазначеним у ПРРЕЕ, приватне домогосподарство – земельна ділянка разом з розташованими на ній за однією адресою житловим будинком або котеджем (та у разі наявності господарськими (присадибними) будівлями наземними та/або підземними комунікаціями), що належить індивідуальному побутовому споживачу на праві власності.

Відповідно до пункту 11.3.4 ПРРЕЕ, побутовому споживачу до заяви-повідомлення необхідно надавати: копії документів, якими підтверджується право власності (користування) на земельну ділянку, право власності на житловий будинок та інші об’єкти нерухомого майна приватного домогосподарства.

Отже, ПУП не має права відмовити споживачу в укладенні договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом у разі наявності права власності на житловий будинок або котедж та документу про право власності чи користування на земельну ділянку, яка розташована за однією адресою з таким об’єктом.

 

7. Чи має ПУП розраховуватись по «зеленому» тарифу за жовтень зі споживачем, в якого споживання було до 11 жовтня?

У разі якщо у споживача відсутнє споживання за жовтень в цілому, за період з 01 по 11 жовтня сума до сплати за згенеровану електричну енергію приватним домогосподарством має бути нарахована (відповідно до вимог ПРРЕЕ, які діяли до набрання чинності Постанови № 1272), а за період з 12 по 31 жовтня - має бути рівна нулю. При цьому, у разі якщо у споживача в приватному домогосподарстві у жовтні в цілому (що становить розрахунковий період, відповідно до ПРРЕЕ) було наявне споживання, плата за вироблену електричну енергію за жовтень нараховується.

Розділення розрахункового періоду «жовтень» для коректних розрахунків за «зеленим» тарифом з урахуванням Постанови № 1272, доцільно проводити лише для тих приватних домогосподарств, у яких споживання за весь період дорівнює нулю. Для приватних домогосподарств, у яких наявне споживання у розрахунковому періоді «жовтень», розрахунки за «зеленим» тарифом здійснюються за загальним правилом за весь календарний місяць в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством.

 

8. У разі, якщо споживач тимчасово не проживає на об’єкті, або об’єкт зруйновано і відсутнє споживання, чи може споживач отримувати виплати по «зеленому» тарифу?

Оператор системи розподілу та постачальник універсальних послуг має розглядати кожну ситуацію окремо.

Якщо об’єкт зруйновано – проведення перевірки на наявність приватного домогосподарства, стану мереж.

 

9. Якщо побутовий споживач до 10 числа календарного місяця, наступного за розрахунковим, не повернув підписаний Звіт про обсяги та напрямки перетоків електричної енергії та Акт купівлі-продажу електричної енергії і не надав зауваження до них (тобто документи вважаються погодженими, але не підписаними), чи повинен постачальник універсальних послуг проводити розрахунки зі споживачем за придбану електричну енергію у відповідному розрахунковому періоді?

Згідно з пунктом 11.3.20 ПРРЕЕ, постачальник універсальних послуг щомісячно до 7 числа календарного місяця, наступного за розрахунковим, формує Звіт про обсяги та напрями перетоків електричної енергії на основі даних, отриманих від оператора системи, та Акт купівлі-продажу електричної енергії (за необхідності) та надає їх побутовому споживачу, у тому числі в електронному вигляді, для підписання. Якщо побутовий споживач до 10 числа календарного місяця, наступного за розрахунковим, не повернув або не надав до них свої зауваження, такий Звіт про обсяги та напрями перетоків електричної енергії та Акт купівлі-продажу електричної енергії вважаються погодженими.

Розрахунок за придбану електричну енергію постачальник універсальних послуг здійснює не пізніше 15 днів після закінчення розрахункового періоду на основі Звіту про обсяги та напрями перетоків електричної енергії та Акта купівлі продажу електричної енергії.

 

10. Після відмови в реєстрації заяви-повідомлення споживач має усунути недоліки в 10-ти денний термін (робочих днів). Якщо строк усунення недоліків буде більший (наприклад півроку), при цьому, весь період електрична енергія генерується в мережу. Чи будуть оплачені обсяги, які надійшли в мережу до реєстрації заяви-повідомлення?

Відповідно до пункту 11.3.5 ПРРЕЕ у разі ненадання індивідуальним побутовим споживачем повної інформації та/або всіх документів, передбачених цими Правилами, або виявлення перевищення величини встановленої потужності генеруючих установок, постачальник універсальних послуг протягом 3 робочих днів з дня отримання звернення щодо розгляду заяви-повідомлення надає такому споживачу повідомлення про необхідність усунення недоліків протягом 10 робочих днів.

У разі усунення недоліків, про які було повідомлено побутового споживача, протягом 10 робочих днів постачальник універсальних послуг реєструє заяву-повідомлення в день отримання документів, які підтверджують усунення недоліків. У разі неусунення побутовим споживачем виявлених недоліків після спливу 10-денного строку постачальник універсальних послуг відмовляє в реєстрації заяви-повідомлення, про що повідомляє побутового споживача.

Отже, купівля електричної енергії за «зеленим» тарифом згенерованої приватним домогосподарством має здійснюватися в залежності від того, хто винен у затягуванні укладення договору. У разі якщо затягування договору сталось з вини споживача, обсяги з дня введення в експлуатацію генеруючою установкою приватного домогосподарства не оплачуються.

 

11. Чи є підставою у відмові побутовому споживачу у реєстрації заяви-повідомлення у визначений Правилами строк (протягом 3 робочих днів від дати отримання звернення щодо розгляду заяви-повідомлення) ненадання адміністратором комерційного обліку своєчасної відповіді на запит постачальника універсальних послуг?

Відповідно до інформації, отриманої від АКО відповідь на запит оператор системи передачі надає протягом дня, в перспективі відповідь на запит буде надаватись автоматизовано.

При цьому, у разі ненадання відповіді в термін 3 дні, ПУП має повідомити споживача про неотримання відповіді і зареєструвати заяву-повідомлення після отримання відповіді від АКО.

ПУП має коректно і в повному обсязі заповнити запит та інформацію для ДатаХаб, для можливості надання АКО повної інформації по запиту.

 

12. Чи є правомірним укладення договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, якщо генеруюча установка встановлена на об’єкті споживача, який складається з квартири (що є частиною зблокованого дво- чи більше квартирного будинку з окремими входами для кожної квартири чи з інших об’єктів житлової нерухомості, визначених у пункті 14.1.129 Податкового кодексу України, та земельної ділянки (для кожної квартири наявні окремі земельні ділянки) що належать індивідуальному побутовому споживачу на праві власності?

Відповідно до визначень, зазначених в ПРРЕЕ, об'єкт побутового споживача - квартира, житловий будинок (частина будинку), приватне домогосподарство, садовий будинок та інші об'єкти житлової нерухомості, визначені у пункті 14.1.129 Податкового кодексу України, що належать індивідуальному побутовому споживачу на праві власності або користування та яким присвоєні окремі адреси, а також земельна ділянка, призначена для індивідуального житлового будівництва зазначених об'єктів житлової нерухомості; приватне домогосподарство - земельна ділянка разом з розташованими на ній за однією адресою житловим будинком або котеджем (та у разі наявності господарськими (присадибними) будівлями наземними та/або підземними комунікаціями), що належить індивідуальному побутовому споживачу на праві власності.

Таким чином, у разі наявності у індивідуального побутового споживача права власності на квартиру в зблокованому 2 чи більше квартирному будинку та окрему земельну ділянку призначену для індивідуального житлового будівництва зазначеного об'єкта житлової нерухомості, що належить цьому індивідуальному побутовому споживачу на праві власності, та розташована за однією адресою з об’єктом, такий споживач має право укласти договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом.

 

13. Чи визначена законом встановлена потужність генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, побутового споживача у своїх приватних домогосподарствах, яка становить не більше 30 кВт чи 50 кВт?

Коефіцієнти «зеленого» тарифу, для певної категорії генеруючих установок приватних домогосподарств, з розділенням по дозволеній встановленій потужності, зазначені в Законах України «Про ринок електричної енергії» та «Про альтернативні джерела енергії». Коефіцієнти «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюються на рівні зазначеному в таблиці (стаття 91 Закону України «Про альтернативні джерела енергії»).

При цьому, коефіцієнт «зеленого» тарифу для генеруючих установок приватних домогосподарств, для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, застосовувався для генеруючих установок, які були введенні в експлуатацію в період з 01.01.2019 по 31.12.2019. На даний час, зі встановленою потужністю, яка не перевищує 50 кВт можна ввести в експлуатацію генеруючі установки приватних домогосподарств, для електроенергії, виробленої з енергії вітру або комбіновані (згідно з дозволеною потужністю в розмірі генеруючої установки з енергії сонячного випромінювання - не більше 30 кВт, решта (до 50 кВт) – з енергії вітру).

Відповідно до статті 91 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» встановлено коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не може перевищувати 30 кВт та які можна ввести в експлуатацію на даний час.

 

14. Чи нараховує ПУП плату за вироблену електричну енергію та відповідно чи сплачує її споживачу, з яким до 12.10.2022 укладено договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, якщо згідно з реєстром точок комерційного обліку перевищено потужність генеруючої(-их) установки(-ок) приватного(-их) домогосподарства(-ств), членом якого(их) є зазначений побутовий споживач, понад встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, визначену Законом?

Відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Це означає, що дія закону та іншого нормативно-правового акта поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набрання законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності та не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом.

Водночас, згідно з пунктом 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України (у справі за конституційними скаргами Байшева П.В., Бурлакової О.О., Даць І.В., Дєдковського В.В., Желізняка М.В., Кожухарової Л.А. щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 2, 3 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури" від 28 січня 2016 року № 955-VIII зі змінами від 12 липня 2019 року № 5-р(I)/2019) Конституційний Суд України вважає, що за змістом частини першої статті 58 Основного Закону України новий акт законодавства застосовується до тих правовідносин, які виникли після набрання ним чинності. Якщо правовідносини тривалі і виникли до ухвалення акта законодавства та продовжують існувати після його ухвалення, то нове нормативне регулювання застосовується з дня набрання ним чинності або з дня, встановленого цим нормативно-правовим актом, але не раніше дня його офіційного опублікування. Закон не має зворотної дії в часі, оскільки не поширюється на безстрокові трудові договори, укладені до його прийняття, а передбачає припинення цих договорів з моменту набрання ним чинності та можливість продовження трудових правовідносин на умовах контракту між професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) і державними та комунальними закладами культури. Таким чином, Закон спрямований на регулювання тих правовідносин, які виникнуть після набрання ним чинності, а трудові правовідносини, що виникли ранішеповинні бути приведені у відповідність із новим юридичним регулюванням.

З огляду на наведене та оскільки, зокрема, вимоги пункту 2 Постанови № 1272 стосуються регулювання відносин, що виникли до прийняття зазначеної постанови і тривають, тому вони є правомірними.

 

15. Постачальник універсальних послуг урегульовує взаємовідносини з побутовим споживачем щодо купівлі-продажу електричної енергії з дати введення в облік вузла обліку, придатного до проведення розрахунків за «зеленим» тарифом, чи з першого числа місяця, у якому відбулася реєстрація заяви-повідомлення, у випадку наявності зауважень ПУП під час перевірки документів, наданих разом із заявою-повідомленням?

Купівля електричної енергії за зеленим тарифом згенерованої приватним домогосподарством має здійснюватися ПУП з дня реєстрації повторного звернення споживача, який звернувся з заявою-повідомленням індивідуального побутового споживача про встановлення генеруючої установки, після усунення недоліків.

 

16. Споживач звернувся з заявою-повідомленням до ПУП і відповідно надав копію паспорта точки розподілу (передачі) електричної енергії після закінчення календарного місяця, в якому введено в облік вузол обліку, придатного до проведення розрахунків за «зеленим» тарифом, що в свою чергу є порушенням пункту 11.3.6 ПРРЕЕ. В такому випадку з якого числа постачальник універсальних послуг урегульовує взаємовідносини з побутовим споживачем щодо купівлі-продажу електричної енергії? Якщо з дати встановлення обліку, то яким чином врегульовуються розбіжності в даних ПУП та ОСР (або АКО) щодо обсягів генерації, оскільки ОСР враховує генерацію в місяці з дати встановлення обліку, а ПУП з дати укладення договору. Якщо в даному випадку ПУП все ж повинен врегульовувати відносини з дати встановлення обліку, то за якими тарифами здійснювати нарахування у випадку зміни «зеленого» тарифу в період між датою встановлення обліку та укладення договору та відповідно формувати Розрахунок до Акту приймання-передачі наданих послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел? Пропонуємо в разі порушення споживачем пункту 11.3.6 ПРРЕЕ - при не своєчасному зверненні щодо укладання договору купівлі-продажу з ПУП не здійснювати нарахування споживачу за вироблену електричну енергію за період з дати встановлення обліку і до дати укладання відповідного договору з ПУП (тобто купувати вироблену електроенергію по тарифу, що дорівнює нулю).

Відповідно до пункту 11.3.6 ПРРЕЕ побутовий споживач зобов'язаний протягом 15 календарних днів з дня отримання від оператора системи паспорта точки розподілу (передачі) електричної енергії, але не пізніше закінчення календарного місяця, надати його копію постачальнику універсальних послуг, з яким має укладений договір про постачання електричної енергії.

Копія паспорта точки розподілу (передачі) електричної енергії є невід'ємною частиною договору про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством.

Зобов'язання щодо купівлі постачальником універсальних послуг за "зеленим" тарифом обсягів виробленої електричної енергії генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства починають діяти з дати введення в облік вузла обліку генеруючої(-их) установки(-ок) (пункт 11.3.10. ПРРЕЕ).

Розрахунки за вироблену електричну енергію генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством, здійснюються постачальником універсальних послуг з дати реєстрації заяви-повідомлення про встановлення генеруючої установки.

У разі ненадання споживачем, в терміни передбачені пунктом 11.3.6, паспорта точки розподілу до ПУП, який є невід’ємною частиною договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, розрахунки повинні здійснюватися з дня надання споживачем паспорту точки розподілу.

 

17. Якщо генеруюча установка встановлена не 1-го числа місяця, то сальдування спожитої та виробленої електроенергії здійснюється за весь календарний місяць чи лише з дати встановлення генеруючої установки?

Відповідно до пункту 2.3.13 ПРРЕЕ обсяги спожитої електричної енергії визначаються за розрахунковий період, який становить 1 календарний місяць.

При цьому, до введення в експлуатацію генеруючої установки та укладення договору право на сальдування відсутнє.

Отже, сальдування спожитої та виробленої електроенергії здійснюється з дати встановлення генеруючої установки.

 

18. Чи можна за тарифом як для побутових споживачів здійснювати укладення договору з 12.10.2022 на об`єкти нежитлової нерухомості, які розміщені за однією адресою та належать одній фізичній особі або декільком фізичним особам на правах власності або користування, в яких споживання (використання) електричної енергії здійснюється для задоволення умов постійного або тимчасового проживання та/або перебування фізичних осіб, крім потреб підприємницької, господарської діяльності - напр. особисті гаражі і бокси, гаражні кооперативи, гаражно-будівельні кооперативи? Чи можна за тарифом як для побутових споживачів постачати електроенергію для потреб гуртожитків, в тому числі тих, які перебувають на балансі юридичних осіб, які не є колективним побутовим споживачем?

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 № 859) затверджено Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, відповідно до якої на постачальників універсальних послуг покладено спецобов’язок щодо постачання електричної енергії побутовим споживачам постачальників універсальних послуг за фіксованими цінами, визначеними у додатку 3.

Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів встановлені з 01.10.2021 по 31.03.2023 включно: для індивідуальних побутових споживачів, для колективних побутових споживачів та гуртожитків, а також встановлено фіксовані ціни для електричної енергії, що споживається у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території.

Отже, цією Постановою вказано вичерпний перелік споживачів, які мають право на ціну універсальної послуги, а отже і право укладати договір з постачальником універсальної послуги з тарифом побутового споживача.

Якщо гараж чи інші нежитлові будівлі розташовані за однією адресою на земельній ділянці де розташовано житловий будинок споживача, отже вони знаходяться в приватному домогосподарстві і має застосовуватись побутовий тариф.

Якщо нежитлова будівля розташована окремо, побутовий тариф не застосовується.

 

19. Чи садовий будинок, який згідно з вказаною нормою Податкового кодексу України не відповідає вимогам «житлового будинку», що розташований на території колективного побутового споживача, відноситься до «приватного домогосподарства» в розумінні п. 1.1.2. Правил?

Згідно з визначеннями, зазначеними в ПРРЕЕ, приватне домогосподарство - земельна ділянка разом з розташованими на ній за однією адресою житловим будинком або котеджем (та у разі наявності господарськими (присадибними) будівлями наземними та/або підземними комунікаціями), що належить індивідуальному побутовому споживачу на праві власності. До складу членів приватного домогосподарства належать його власник та співвласники; об'єкт побутового споживача - квартира, житловий будинок (частина будинку), приватне домогосподарство, садовий будинок та інші об'єкти житлової нерухомості, визначені у пункті 14.1.129 Податкового кодексу України (ПКУ), що належать індивідуальному побутовому споживачу на праві власності або користування та яким присвоєні окремі адреси, а також земельна ділянка, призначена для індивідуального житлового будівництва зазначених об'єктів житлової нерухомості.

Відповідно до пункту 14.1.129 ПКУ об’єкти житлової нерухомості - будівлі, зареєстровані згідно із законодавством як об’єкти житлової нерухомості, дачні та садові будинки; При цьому, садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків (пункт 14.1.129.2 ПКУ); дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку (пункт 14.1.129.3 ПКУ);

Таким чином, садовий будинок не відповідає вимогам житлового будинку, тому належить до визначення об’єкту побутового споживача, але не може бути приватним домогосподарством в такому визначенні, яке зазначене в ПРРЕЕ.

При цьому, у разі проведення реконструкції садового будинку і переведення його в житловий будинок, з внесенням відповідних змін в правоустановчі документи, споживач у такому приватному домогосподарстві буде мати право встановити генеруючу установку та здійснювати продаж за «зеленим» тарифом обсягу електричної енергії, що перевищує місячне споживання таким приватним домогосподарством постачальнику універсальних послуг.

 

20. Чи має право споживач-власник садового будинку, що розташований на території колективного побутового споживача, на продаж постачальнику універсальних послуг електричної енергії, що вироблена генеруючою установкою, за «зеленим» тарифом, як електричної енергії, що вироблена генеруючою установкою приватного домогосподарства?

Оскільки садовий будинок не підпадає під визначення приватного домогосподарства, тому споживач такого будинку має право укладати договір з постачальником універсальних послуг, але не може укласти договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом.

При цьому, власник садового будинку може встановити генеруючу установку та використовувати вироблену електричну енергію для власних потреб.

 

21. Протягом якого строку адміністратор комерційного обліку повинен надати відповідь на запит ПУП щодо наявності у побутового споживача генеруючої(-их) установки(-ок) приватного (-их) домогосподарства (-ств) з метою перевірки згідно з реєстром точок комерційного обліку щодо неперевищення потужності генеруючої (-их) установки (-ок) приватного (-их) домогосподарства (-ств), членом якого (их) є побутовий споживач, понад встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, визначену законом?

Відповідно до пункту 11.3.5. ПРРЕЕ для отримання інформації від адміністратора комерційного обліку (оператора системи передачі) щодо сумарної потужності генеруючих установок членів приватного домогосподарства на території України постачальник універсальних послуг формує запит із зазначенням ІПН (РНОКПП) усіх членів приватного домогосподарства.

За відсутності зауважень постачальник універсальних послуг реєструє заяву-повідомлення протягом 3 робочих днів від дати отримання звернення щодо розгляду заяви-повідомлення.

Отже, ПУП має направити запит до АКО для отримання інформації щодо сумарної потужності генеруючих установок членів приватного домогосподарства на території України в довільній формі. При цьому, АКО має надати інформацію по запиту протягом 3 робочих днів.

 

22. Згідно з яким порядком, визначеним адміністратором комерційного обліку, ПУП зобов'язаний зробити запит до адміністратора комерційного обліку з метою перевірки згідно з реєстром точок комерційного обліку щодо перевищення потужності генеруючої (-их) установки (-ок) приватного (-их) домогосподарства (-ств), членом якого (-их) є побутовий споживач, понад встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, визначеної законом?

Для отримання роз’яснень по вказаному питанні, необхідно звертатись до АКО.

 

23. Чи повинен ОСР передавати обсяги виробленої електричної енергії електропостачальнику, якшо Wспожит дорівнює нулю. Якшо так, то яким чином електропостачальник повинен обліковувати у фінансово-господарській звітності обсяги переданої ОСР електричної енергії, виробленої генеруючою установкою приватного домогосподарства?

Відповідно до пункту 5.2. Типового договору електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, Постачальник має право, зокрема, на отримання інформації щодо обсягу та якості електричної енергії, умов та фактичних режимів її розподілу, тарифів (цін), порядку оплати за переліком комерційних точок обліку споживачів відповідно до реєстру точок комерційного обліку Постачальника.

Отже, відповідно до умов зазначеного договору ОСР має передавати усі обсяги за точками комерційного обліку постачальнику.

Відповідний обсяг отриманої згенерованої електроенергії має бути задекларований постачальником за справедливою ціною, яка становить середньозважену ціну ринку на добу наперед (відповідно до даних сайту Оператора ринку) з оплатою відповідних податків згідно Податкового кодексу України.

 

24. У разі отримання інформації від АКО щодо відсутності повного наповнення ДатаХаб і в результаті надання неповної інформації по запиту ПУП щодо ідентифікатора (ІПН споживача) чи не буде порушенням укладення договору зі споживачем, за ІПН якого не отримано повну інформацію?

У разі надання неповної відповіді, ПУП має виправити наповнення ДатаХаб, та зробити повторний запит до АКО.

 

25. Застосування тарифу для побутових споживачів при нарахуванні за спожиту електроенергію господарськими (присадибними) будівлями є неможливим, оскільки вони є нежитловими об’єктами та суперечать Постанові КабМіну № 483. Як тарифікувати зазначені нежитлові об’єкти?

Побутові потреби - споживання (використання) електричної енергії для задоволення умов постійного або тимчасового проживання та/або перебування фізичних осіб на об'єкті побутового споживача, включаючи прибудинкову (присадибну територію) у тому числі для індивідуального будівництва (реконструкції) об'єктів приватного домогосподарства, крім нотаріальної, підприємницької, господарської та незалежної професійної діяльності, зокрема діяльності дата-центрів, центрів обробки даних, зі створення віртуальних активів (майнінгу) та надання платних послуг тощо.

Згідно з пунктами 5.1.19 – 5.1.20 глави 5.1 ККО встановлено, що у квартирах, будинках, приватних домогосподарствах або інших об'єктах індивідуального побутового споживача, розташованих за однією адресою, установлюється один засіб комерційного обліку для побутових потреб незалежно від кількості господарських будівель.

Отже, якщо нежитлові об’єкти розташовані окремо, то тариф для таких об’єктів має застосовуватись як для нежитлових приміщень.

У разі якщо такі об’єкти (нежитлові будівлі) розташовані у межах приватного домогосподарства за однією адресою, разом з житловим будинком, та електроенергія на цих об’єктах використовується для побутових потреб цього приватного домогосподарства, то тоді така електрична енергія тарифікується як для побутових споживачів, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 483.

21.12.2022

Особистий кабінет