Комерційні пропозиції

 

Комерційна пропозиція для фізичних осіб,

які використовують електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб

 

Ціна електричної енергії

Постачання електричної енергії здійснюється за регульованими цінами на електроенергію, що відпускаються населенню, затвердженими НКРЕКП, які включають, в тому числі витрати на розподіл електричної енергії. У разі наявності встановленого на об’єкті споживача багатозонного приладу обліку електричної енергії (двозонного або тризонного), розрахунки здійснюються за тарифами, диференційованими за зонами доби.

Спосіб оплати

Оплата, в тому числі оплата на розподіл електричної енергії, здійснюється на поточний рахунок Постачальника, зазначений у договорі або розрахункових документах по фактичному споживанню.

Термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та строк його оплати

Рахунок за спожиту електричну енергію оплачується протягом 10 робочих днів від дня отримання рахунка побутовим споживачем, але не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду.

Розмір пені за порушення строку оплати та/або штраф

За несвоєчасну оплату платежів понад обумовлений термін побутовий споживач сплачує неустойку (пеню) згідно з законодавством та умовами договору.

Розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником якості надання комерційних послуг

Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному НКРЕКП.

Розмір штрафу за дострокове розірвання Договору у випадках, не передбачених умовами Договору

Відсутній

Термін дії Договору та умови пролонгації

Договір дії до моменту початку постачання електричної енергії споживачу іншим Постачальником універсальних послуг, але не пізніше ніж до 11.12.2018

Надання пільг, субсидій

Пільги, субсидії надаються у розмірі та порядку, визначеному чинним законодавством України